Δημιουργοί
BOOK.jpg

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 5042) και ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Α.Μ. 4856), στο πλαίσιο του σεμιναρίου: "Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη" (Γ03Σ10), κατα το ακαδημαικο έτος 2009-2010, με επόπτη τον Καθηγητή Βασίλη Μακράκη και με την υποστήριξη του υποψήφιου διδάκτορα Μιχάλη Κλεισαρχάκη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License