ΟΜΑΔΑ Δ

Τώρα παιδιά θέλει προσοχη!! Διαβάστε τα παρακάτω και συγκρατήστε όσα πιο πολλά μπορείτε….γιατί μετά θα λύσετε κάποιες ασκήσιες!!

Σωματεία και Οργανώσεις:

καλλιστο.jpeg

1. ΚΑΛΛΙΣΤΩ:Η «Καλλιστώ» γεννήθηκε στην ελληνική περιφέρεια το 2004, είναι όμως ήδη ένα 15χρονο «παιδί», που περπάτησε στην Πίνδο, στη Ροδόπη, στο Γράμμο. Εκεί εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια τα μέλη της, μελετώντας τα βήματα της αρκούδας, τις διαδρομές του λύκου, τα ελάχιστα ίχνη του λύγκα. Όλοι μαζί, μαζί σας, προσπαθούν να προστατεύσουν το περιβάλλον, σα δημόσιο και συλλογικό αγαθό, να ασκήσουν τον έλεγχο, που προβάλλει σαν δημοκρατικό καθήκον, απέναντι σε όσους λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την ίδια την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Αγγίζει τη συνείδηση κάθε ενημερωμένου πολίτη, τον καλεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση μεγάλων, οικουμενικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας. Η μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων και άλλων απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας. Οι γνώσεις μας έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, με ολοκληρωμένες απαντήσεις και επιτυχείς εφαρμογές σε κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης οικοσυστημάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου.

αρκτουροσ.jpeg

2. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ: Εργάζεται για την προστασία και διαχείριση των ορεινών όγκων της Ελλάδας και των Βαλκανίων εστιάζοντας στις περιοχές εξάπλωσης των μεγάλων σαρκοφάγων. Μέσω της έρευνας συλλέγει στοιχεία που επιτρέπουν δυναμικές παρεμβάσεις σε όλες τις περιπτώσεις όπου σημαντικοί βιότοποι απειλούνται ή καταστρέφονται από μεγάλα τεχνικά έργα (δρόμοι, φράγματα, λατομεία κτλ). Φροντίζει για τον περιορισμό των επιπτώσεων και τον συνυπολογισμό αναγκών των ειδών της άγριας ζωής στη φάση σχεδιασμού των τεχνικών έργων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης βιοτόπων και της πανίδας τους καθώς και την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας καθώς και η εφαρμογή της σε ειδικά θέματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής συμβάλλουν στην έγκυρη και αποτελεσματική λήψη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Τα τελευταία 14 χρόνια με πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ πολλές από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις βρήκαν εφαρμογή ενώ σε κάποιες περιπτώσεις βελτιώθηκαν κανονισμοί ή ακόμη θεσπίστηκαν νέες διατάξεις.

images.jpeg

3. WWF:Η δράση της WWF στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1969 και δημιουργήθηκε ως αυτόνομη εθνική οργάνωση το 1990. Το WWF Ελλάς έχει τη νομική μορφή του Κοινωφελούς Ιδρύματος και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και ότι αυτό αφορά π.χ τα ζώα, τα δάση κτλ. Μπορεί ο καθένας να υποστηρίξει το έργο της. Με τη συμβολική υιοθεσία θα γίνεις υποστηρικτής της οργάνωσης για ένα χρόνο και θα λάβεις το πιστοποιητικό του ζώου που προστατεύεις, το τριμηνιαίο περιοδικό Ζωντανός Πλανήτης, το ημερολόγιο του WWF στις αρχές του χρόνου και την ατομική σου κάρτα Υποστηρικτή. Πάνω απ’ όλα όμως, θα έχεις συμβάλει στις προσπάθειες του WWF για την προστασία των απειλούμενων ειδών.Η ετήσια ατομική συνδρομή είναι 45 ευρώ, (25€ για μαθητές – φοιτητές). Η σχολική συνδρομή είναι 120€.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License