Διδακτικές Ενέργειες

ΟΜΑΔΑ Α

Εσείς παιδιά της πρώτης ομάδας, θα γνωρίσετε τα σωματικά χαρακτηριστικά του λύκου καθώς και ποιές είναι οι διατροφικές του συνήθειες. Αφού διαβάσετε με προσοχή τη θεωρία, θα λύσετε κάποιες ασκήσεις εμπέδωσης, για να δούμε τι καταλαβατε!!

ΟΜΑΔΑ Β

Εσείς παιδιά της δεύτερης ομάδας θα μάθετε για το τρόπο ζωής του καφέ λύκου. Διαβάζοντας τη θεωρία θα γνωρίσετε για την κοινωνική οργάνωση και την αναπαραγωγή του. Μετά θα λύσετε κάποιες ασκήσεις για να δω τι μάθατε!

ΟΜΑΔΑ Γ

Εσείς παιδιά της τρίτης ομάδας θα διαβάσετε τη θεωρία για να μάθετε ποιοί είναι οι κίνδυνοι και οι απειλές που έχουν οι καφέ λύκοι, είτε είναι από ανθρώπινο παράγοντα είτε από άλλα ζώα. έπειτα θα λύσετε κάποιες ασκήσεις εμπέδωσεις!

ΟΜΑΔΑ Δ

Εσείς παιδιά της τέταρτης ομάδας θα γνωρίσετε ποιές οργανώσεις και σωματεία υπάρχουν που προστατεύουν τουσ καφέ λύκους και ποιές ενέργειες γίνονται για αυτό το λόγο. διαβάστε προσεκτικά τη θεωρία, για να μπορέσετε να λύσετε τις ασκήσεις εμπέδωσεις που θα βρείτε παρακάτω!

energeia.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License